Shaklee News

31
Jan

First Time at 3000 PGV

Photo of business people hands applauding at conference

Business Leaders with 3,000 PGV for the first time!

Congratulations to our Business Leaders who achieved 3,000 or more Personal Group Volume for the first time! (Achievers are listed in alphabetical order of last name.)

Yang B. (NY)
Carmen B. (CO)
Angelyn B. (NC)
Steven B. (MB)
Kevin W. & Jane B. (MA)
Amanda B. & Kevin B. (MB)
Ya Ching C. (NY)
Heang C. (TX)
Frank C. (NY)
Wei Feng C. (NY)
Leanne C. (MA)
Hollie C. & Milton C. (PA)
Vicki E. (IL)
Duane G. (CO)
Lewei H. (NY)
Long H. (NY)
Jenda K. (WA)
Caroline L. (NC)
Wenwei L. (NY)
Duan L. (NY)
Bo L. (NY)
Wei Qing L. (NY)
Lanhua L. (BC)
Brett M. & Kim M. (IL)
Sarah R. (CO)
Carolee S. (WI)
Fruma T. (NY)
Shannon T. & Nathan T. (ON)
Donna V. (MA)
Hilary W. (FL)
Stacy W. (TX)
Raymond X. (NY)
Shuqing Y. (NY)
Jun Y. (NY)
Dan Y. (NY)
Ying Y. (NY)
Hua Z. (NY)
Jianji Z. (FL)
Binghui Z. (NY)
Lichun Z. (NY)
Meixia Z. (NY)
Yao Z. (NY)
Xizhuang Z. (NY)
Pengfei Z. (NY)

Joseph A. (NY)
Simey C. (CO)
Kemei D. (NY)
Xiao Lan D. (NY)
Tenzin D. (NY)
Min D. (NY)
Huijie G. (NY)
Weiyang G. (NY)
Chen H. (NY)
Ann-Marie H. (MI)
Xiaojin H. (NY)
Qiaoxia H. (NY)
Staci I. (NC)
Bunnary K. (WA)
Xiaofen L. (NY)
Meiwen L. (NY)
Xing Yi L. (BC)
Xinhao L. (NY)
Jennifer M. (SC)
Merceditas M. (CA)
Nengxiang R. (NY)
Jessica R. & Craig R. (FL)
Stas S. (NY)
Goldy S. (NY)
Peter S. (CA)
Liangming S. (MA)
Bethridge R T. (CT)
Charles T. (NY)
Wei Sheng W. & Zhengdan W. (NY)
Xiaoyue W. (NY)
Sean W. (NY)
Yumin W. (NY)
Kemin Y. (NY)
Minjian Z. (NY)
Yi Z. (NY)
Gui Yin Z. (NY)
Xue Fang Z. (NY)

Melanie B. (MN)
Joanna C. (VA)
Hsin C. (CA)
Xiuhua C. (NY)
Zhao C. (NY)
Chuhui C. (NY)
Xin D. (NY)
Wei D. (NY)
Phyllis D. (FL)
Chhorvy D. (CO)
Xiaoping F. (NY)
Shuenfeng F. (NY)
Yuyun H. (NY)
Haimiao H. (NY)
Chaozhong H. (NY)
Alyssa K. (QC)
Aung L. (NY)
Li L. (NY)
Shuai L. (NY)
Youxing L. (NY)
Simon L. (NY)
Rong L. (NY)
Jianbin L. (NY)
Guang L. (NY)
Jason L. (CT)
Carrie M. (NY)
Maria M. (VA)
Zheng S. (CA)
Rith S. (CO)
Kolvath S. (QC)
Dianli S. (NY)
Xiuzhu S. (NY)
Jose T. (NY)
Sokhan V. (CO)
Yicong W. (NY)
Meng X. (NY)
Jie Y. (NY)
Yueqin Y. (UT)
Ling Y. (NY)
Saron Y. (MA)
Connie Z. (NY)
Shuzhen Z. (NY)
Sujuan Z. (PA)
Yue Z. (NY)
Mei Z. (NY)

Daqin C. (NY)
Davin C. (MN)
Janet C. (IL)
Josephine C. (MD)
Kathryn C. (NJ)
Vivian C. (NY)
Hualan G. (NY)
Jennifer G. (ON)
Yunnan G. (NY)
Joseph H. (CA)
Kari H. (WI)
Mary H. (NY)
Swordfish H. (NC)
Yangqian H. (NY)
Funa J. (NY)
Ling J. (NY)
Yang J. (NY)
Juliana K. (AP)
Houzhong L. (NY)
Jiyuan L. (NY)
Michael L. (NY)
Pin L. (NY)
Qin L. (NY)
Tak L. (NY)
Jun M. (NY)
Jamie N. (MI)
Diana P. (CA)
Huilong P. (NY)
Lucy P. (MI)
Guixiang Q. (NY)
Daming S. (NY)
Lilin S. (NY)
Ni S. (NY)
Sandy S. (CA)
Sinat S. (MA)
Sokheng S. (NC)
Yifan S. (NY)
Qiaozhen T. (NY)
Yong T. (NY)
Bin W. (NY)
Fenghua W. (NY)
Qian W. (NY)
Valarie W. (IL)
Xiaolin W. (NY)
Ying W. (NY)
Jiawei Y. (NY)
Lirong Y. (NY)
Youxin Y. (VA)
Zhiling Y. (NY)
Cheng Z. (NY)
Jinrong Z. (NY)
Jinxiu Z. (NY)
Mavis Z. (BC)
Xiuzhen Z. (NY)

Clare B. (NJ)
Emma B. (MN)
Jacqueleen B. (CO)
Sarah B. & James B. (AL)
Desiree C. & David C. (FL)
Feng C. (NY)
Tiantian C. (NY)
Yim C. (NY)
Lei D. (NY)
Suzanne D. (AL)
Tri D. (NY)
Zhigao D. (NY)
Ruth E. (KS)
Kevin F. (VA)
Richard F. (CA)
Tianming G. (NY)
Elise H. (AL)
Xiaodong H. (NJ)
Yanqin H. (NY)
Alan J. (OR)
Chuanhong J. (NY)
Linda K. (FL)
Lunduo K. (NY)
Cui L. (NY)
Junji L. (NY)
Kun L. (NY)
Liang L. (NY)
Nannan L. (NY)
Nita L. (NY)
Sandy L. & Vun L. (TX)
Shihe L. (NY)
Ting L. (NY)
Vandy L. (CA)
Vannak L. & Sovann S. (CA)
Wen L. (NY)
Xin L. (NY)
Yanchen L. (NY)
Zhong L. (NY)
Angelina M. (NJ)
David M. & Eng L. (GA)
Erica M. (IL)
Maggie M. & Charles M. (IL)
Rita M. & Mark M. (OH)
Xiao M. (NY)
Zhuangzhuang M. (NY)
Lisa N. (MI)
Christine P. (ON)
Juanjuan P. (NY)
Amanda Q. & Travis Q. (HI)
Marcie R. (FL)
Shu R. (NY)
Corie S. (NC)
Hua S. (NY)
Melanie S. (CA)
Megan T. (NH)
Nadya T. (TX)
Haobing W. (NY)
Ke X. (NY)
Ning X. (NY)
Wei X. (NY)
Joshua Y. (CA)
Li Y. (NY)
Xiaocong Z. (NY)
Yunlong Z. (NY)

Featured First Time at 3000 PGV Success Story

SarahBolger

Sarah B. (Director, CO)
Besides changing my health, perhaps the best part of joining Shaklee has been my personal growth. I found the business at a time I felt pretty broken in my life, but I just didn’t know it.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!