Shaklee News

20
Jul

Shaklee Stars

Shaklee Stars

These dynamite leaders are growing by leaps and bounds! Help us congratulate them as they look forward to a fantastic VIP experience at Shaklee Global Conference!

This list consists of all Shaklee Stars who have qualified in June 2019 – May 2020. In order to maintain qualification, Shaklee Stars must additionally register for Global Conference by April 1, 2020 and maintain any New Rank in the month of May 2019. For full qualification rules, please see our Incentives and Recognition Booklet at www.shaklee.com.

JULY 2019 ACHIEVERS

Tenzin K. (NY)

JULY 2019 ACHIEVERS

Shihe L. (NY)

Ke X. (NY)

JULY 2019 ACHIEVERS

Tenzin D. (NY)

Long C. (NY)

DECEMBER 2019 ACHIEVERS

Frances M. & Steven M. (MD)

OCTOBER 2019 ACHIEVERS

Sixiang G. (NY)

Tian L. (NH)

JUNE 2019 ACHIEVERS

He X (NY)

Henry Y. (NY)

DECEMBER 2019 ACHIEVERS

Sarah Z. (QC)

Jingjing Z. (NY)

NOVEMBER 2019 ACHIEVERS

Hanrong M. (NY)

Keping L. (NY)

Qiong L. (NY)

Yunguang X. (NY)

Paiyi X. (NY)

Lihua C. (NY)

Jie S. (NY)

Ruitan Z. (NY)

Danli X. (NY)

OCTOBER 2019 ACHIEVERS

Xinfeng L. (NY)

Karen V. & Dan V. (OH)

JULY 2019 ACHIEVERS

Xiaolan C. (NY)

Suzanne S. (FL)

Elaine H. & Christopher H. (MD)

AUGUST 2019 ACHIEVERS

Sixiang G. (NY)

Tian L. (NH)

JUNE 2019 ACHIEVERS

Jiahui H. (NY)

Heng Onn K. (NY)

DECEMBER 2019 ACHIEVERS

Kimjuly L. & Navuth K. (TX)

Changdi H. (NY)

Kun Y. (NY)

Lisa D. & Paul D. (MI)

NOVEMBER 2019 ACHIEVERS

Jingjing Z. (NY)

Zhanjiang L (NY)

Piaofan C. (NY)

Xiangning L. (NY)

Xiaoyi X. (NY)

Jiangang Y. (NY)

Xuping H. (NY)

Xuesong Z. (NY)

Xiaoqiang Z. (NY)

Jianguo M. (NY)

Ling Y. (NY)

Hui S. (NY)

Yan L. (NY)

Hong S. (NY)

OCTOBER 2019 ACHIEVERS

Jiahow Y. NY)

Yuyuan F. (NY)

Shanmei C. (NY)

SEPTEMBER 2019 ACHIEVERS

Bev H. (MD)

Limtay T. & Namsan I. (NJ)

AUGUST 2019 ACHIEVERS

Yifan H. (NY)

Chenxi F. (NY)

Su C. (NY)

Ruitan Z. (NY)

Lanfen Z. (NY)

Paiyi S. (NY)

Seechompoo M. (NH)

Sarah L. (NH)

Sandi Ung T. & Keith-Leng T. (CA)

Linda P. (VA)

JULY 2019 ACHIEVERS

Richard Sophorn K. (CA)

Tao L. (NY)

Bunnaroath S. (CA)

JUNE 2019 ACHIEVERS

Sarah Z. (QC)

Yong Ying C. (NY)

Zoe X. (NY)

Yuqi Y. (NY)

Boon Chee T. (NY)

Yanni C. (NY)

Yao F. (NY)

Zhu Ying Z. (NY)

DECEMBER 2019 ACHIEVERS

Sofia B. & Eutimio B. (IL)

United States Judo Inc (CO)

Tonya L. (CO)

Theresa S. (IL)

NOVEMBER 2019 ACHIEVERS

Si C. (NY)

Wei Z. (NY)

Changdi H. (NY)

Lin G. (NY)

Jingfeng W. (NY)

Wynne L. (NY)

Qun X. (NY)

Shengjun L. (NY)

Peiliang J. (NY)

Xiangzhen C. (NY)

Zichen W. (NY)

Zhe S. (NY)

OCTOBER 2019 ACHIEVERS

Jingping L. (NH)

Xiaohong C. (NY)

Xiaolong Z. (NY)

Yiping W. (NY)

Xianxing F. (NY)

Siyuan L. (NY)

Yang C. (NY)

Qichen L. (NY)

Hang H. (NY)

Linxing X. (NY)

SEPTEMBER 2019 ACHIEVERS

Regan Sokha L. (CA)

Linda N. & Abiyarath N. (CO)

Suzanna Y. (NY)

Qingfeng Z. (NY)

AUGUST 2019 ACHIEVERS

Xiuhua C. (NY)

Health R. (ME)

Xuesong Z. (NY)

Shuo Z. (NY)

Xiaoqiang Z. (NY)

Luis N. & Migdalia N. (TX)

JULY 2019 ACHIEVERS

Amanda K. & John K. (MB)

Tracey G. & David G. (MD)

Kimjuly L. & Navuth K. (TX)

Steve A. (HI)

Thavypharany N. (AR)

JUNE 2019 ACHIEVERS

Meiyun L. (NY)

Peng W. (NY)

Anna L. (NY)

Mei C. (NY)

Linda C. (CA)

Emily K. (NY)

Pui San H. (NY)

Bo Saura L. (NY)

Sandi Ung T. (CA)

Fong Taw W. (NY)

DECEMBER 2019 ACHIEVERS

Joan K. & Edward K. (PA)

Laleh M. & Rodney M. (CA)

Eliub C. (CA)

Lacey A. & Kevin A. (WI)

Maria L. (NJ)

Haodong R. (NY)

Qingyu L. (NY)

Michael A. (UT)

Jane S. (PA)

Lindsey W. (IL)

NOVEMBER 2019 ACHIEVERS

Sufang H. (NY)

Kat C. (ME)

Huimin L. (NY)

Jiejie G. (NY)

Likun Z. (NY)

Zhiqiang X. (NY)

Baosheng G. (NY)

Kun Y. (NY)

Dahvi P. (VA)

Wenjun L. (NY)

Huating Y. (NY)

OCTOBER 2019 ACHIEVERS

Jose M. & Julia B. (FL)

Lisa K. (PA)

Changdi H. (NY)

Fangku C. (NY)

Jackie H. (QC)

Shuangzhong Z. (NY)

Phana C. (AR)

Victoria A. (QC)

Yan L. (NY)

Jorge C. & Gilda C. (FL)

SEPTEMBER 2019 ACHIEVERS

Naroth C. & Keo N. (GA)

Jessica P. (UT)

Chelsea T. (MO)

AUGUST 2019 ACHIEVERS

Jason Z. & Cindy Z. (FL)

Jingping L. (NH)

Xiaohong C. (NY)

Xiaolong Z. (NY)

Yiping W. (NY)

Xianxing F. (NY)

Xiaofeng Y. (NY)

Yang C. (NY)

Weihua Z. (NY)

Phan S. & Lisa S. (CA)

Xiaofeng W. (NY)

Leanna H. (ON)

Caiping L. (NY)

Yudi G. (NY)

Michele B. (CO)

Felisa P. (CA)

JULY 2019 ACHIEVERS

Judit C. (WA)

Jacqueline T. (NJ)

Chandoeun K. (GA)

Kevin S. (QC)

Wendy T. (QC)

JUNE 2019 ACHIEVERS

Brooke B. & Derek B. (SC)

Tracey G. & David G. (MD)

Chany K. (PA)

Carlie W. & Alan W. (MO)

Ingrid V. (QC)

Angan H. (NY)

Steve A. (HI)

Michael C. (HI)

Wen Hai C. (NY)

Shannon R. (CA)

Cheryl T. (MI)

DECEMBER 2019 ACHIEVERS

Linda H. (PA)

Levi B. & Betty B. (PA)

Monica H. (CA)

Sathaya K. (GA)

Katie L. (CA)

Jolie H. (NY)

Mireya C. (CA)

Sarah S. (MT)

Patricia V. (WI)

Rachel P. (CA)

Leemkun T. (CO)

Amy D. & Pablo D. (IL)

Chad G. (PA)

Rui W. (NY)

Tommy D. (TX)

Javier G. (TX)

Gabriela G. (CA)

Sokhan M. (TX)

Mingli Y. (NY)

CSST I. (CO)

Menmeng X. (NY)

Susie M. (CA)

Kerry D. (LA)

Ziyao B. (NY)

Maritza R. (CA)

Fit Focus LLC (OH)

Ofelia P. (NY)

Fred G. (TX)

Mandy W. (MB)

Ounngy I. (NJ)

Siv Y. (TX)

Liang Y. (NY)

Dash C. (UT)

Shawn M. (MI)

Tyler D. & Tessa D. (MI)

Alecia H. (MI)

Caroline N. (TX)

Jose M. (IL)

Chaya S. & Juda S. (NY)

Lang H. (NC)

Grace S. (CA)

Liz S. (IL)

NOVEMBER 2019 ACHIEVERS

Laura A. (ON)

United States Judo Inc (CO)

Kristen D. (NY)

Sarita Nuch A. (VA)

Beau T. (CA)

Guoxia Z. (NY)

Man N. (NY)

Chao F. (NY)

Yushen L. (NY)

Tao L. (NY)

Ruifen L. (NY)

Fenglang Z. (NY)

Xiaoxiong G. (NY)

May U. (VA)

Xuehuan D. (NY)

Ying W. (NY)

Wenqi D. (NY)

Jijun Y. (NY)

Haosheng Z. (NY)

Jiaqiang L. (NY)

Hongyin C. (NY)

Songying W. (NY)

Cait S. (ME)

Yatong S. (NY)

Hu X. (NY)

Zhicai W. (NY)

Tianmin Z. (NY)

Min C. (NY)

Ping G. (NY)

Ruoru T. (NY)

Leap S. (QC)

Huanqing J. (NY)

Lin S. (NY)

Haodong R. (NY)

Xiaoran H. (NY)

Chunhua W. (NY)

Yuhong Z. (NY)

Yongjun C. (NY)

Shuxia W. (NY)

Hui D. (NY)

Qingyu L. (NY)

Gendi T. (NY)

Linke L. (NY)

Wenmao S. (NY)

Yuping L. (NY)

Hongwei Y. (NY)

Dongmin C. (NY)

Yongshun L. (NY)

Nanfang L. (NY)

Mingsheng L. (NY)

Jing X. (NY)

Meihua W. (NY)

Aijiao C. (NY)

Yiwei L. (NY)

Jun G. (NY)

USA S. (CO)

Wei M. (NY)

Pengfei Z. (NY)

Shanlyu X. (NY)

Wei L. (NY)

Yunting W. (NY)

Sereyrath K. (TX)

Fanfan H. (NY)

Xiaochen S. (NY)

Jinan F. (NY)

Zida L. (NY)

Xuee L. (NY)

Yudi H. (NY)

Norbert S. & Bernice S. (ND)

Maciej C. (CO)

Fengxia L. (NY)

Whitney C. & Kent C. (AK)

Alexis W. (IL)

OCTOBER 2019 ACHIEVERS

Kelly C. (QC)

Holly S. (FL)

Shuyun C. (NY)

Xue C. (NY)

Ping L. (NY)

Tracy M. (ME)

Jin X. (NY)

Mingna C. (NY)

Chengbing D. (NY)

Jiuxiang Z. (NY)

Shannon B. (MB)

Anthony B. (PA)

Xiaogang L. (NY)

Sreymom S. (MA)

Yangfan L. (NY)

Jenny M. (QC)

Zhen C. (NY)

Jianrong G. (NY)

Biying L. (NY)

Cynthia R. & Gary R. (NC)

Nancy C. (CA)

Brandon R. (CA)

Cathleen B. (IN)

Macade G. & Kortney G. (TX)

Gabe P. (OH)

SEPTEMBER 2019 ACHIEVERS

Samantha A. (CO)

Michael A. (UT)

Feliciano G. (IL)

Kimhov H. (CA)

Weiying J. (NY)

Sherry J. (NC)

Jeff K. & Thueng K. (GA)

Jayme K. (MO)

Keping L. (NY)

Weiling L. (NY)

Marcia N. & Walter N. (SK)

Natalie O. (QC)

Sophorn P. (MN)

Sheila R. (IN)

Ivette S. (FL)

Menea S. (FL)

Thada V. (AR)

Zhengdong W. (NY)

Weifang W. (NY)

AUGUST 2019 ACHIEVERS

Robert A. (WV)

Christine W. & Harold W. (MI)

Emilia A. (NY)

Patricia S. (CA)

Naomi A. & Brett A. (TX)

Maria Grazia A. (FL)

Theng H. (TX)

Joanna Vanvleet M. (FL)

Kat C. (ME)

Xiao C. (NY)

Bin D. (NY)

Mingqiang C. (NY)

Jie C. (NY)

Peou T. (LA)

Katie U. (AZ)

Xunjie L. (NY)

Ya L. (NY)

Bochao W. (NY)

Xijian Z. (NY)

Lindsey F. & Thomas F. (TN)

Bun Tan K. & Phoun Heng K. (CA)

Xuping H. (NY)

Jackie H. (QC)

Rida H. (BC)

Yuelan Z. (NY)

Xiaoya L. (NY)

Nicolle L. & Matthew L. (NV)

Dareya P. (TX)

Jinqing L. (NY)

Xiao X. (NY)

Jacob C. (CA)

Chansary T. & Muysok T. (CA)

Peilin G. (NY)

Xianyu F. (NY)

Shuying Z. (NY)

Haizhou Q. (NY)

Laura M. (MA)

Yupeng Z. (NY)

Beverly H. (FL)

Michael C. (FL)

Alvin L. (CA)

Yanshan Z. (NY)

Erika T. (AB)

Sopheap Jessica N. (GA)

Ciara L. (ME)

Chhorvy Chan F. (CA)

Crock C. (FL)

Baolin C. (NY)

Zhiyong W. (NY)

Ronglan G. (NY)

Thalliny De S. (OR)

Yajie P. (NY)

Weizhang C. (NY)

Xinyi Z. (NY)

Ying L. (NY)

Xiuping C. (NY)

Zhiguang K. (NY)

Beau T. (FL)

Yadan C. (NY)

Kesong L. (NY)

Baojuan Z. (NY)

Xing S. (NY)

Raj N. (CA)

Xiting W. (NY)

Olga P. & Pedro P. (PR)

Maria P. (CA)

Lori K. (NV)

Michael W. & Ruth W. (IN)

Jessica K. & Patrick K. (BC)

Kathline F. (CO)

JULY 2019 ACHIEVERS

Khor Zi W. (NC)

Veronika B. & Andrew B. (WA)

Judy A. (MN)

Laurie S. & Ross S. (NC)

Wannary C. (CA)

Seyhakmoniroth P. & Polindo P. (CA)

Kyong B. (HI)

Xia C. (NY)

Audrey C. & Derek C. (MD)

Lavonne H. (MB)

Sengthor H. & Chatcharin C. (CA)

John O. (FL)

Phana C. (AR)

Phally N. (AR)

Phen B. (CA)

Dary Chan K. (TN)

Zachary M. (SC)

Karin C. (NJ)

Sothavy C. (PA)

Savary M. (TX)

Victoria A. (QC)

Adriana M. (IL)

Sara S. (NJ)

Stacey S. (VA)

JUNE 2019 ACHIEVERS

Seyharoth P. (PA)

Amanda R. (CA)

Yam Kam L. (QC)

Alice K. (PA)

Melissa C. (SC)

Heather S. & Trent S. (MO)

Trany D. (QC)

Youzhong W. (NY)

Wendy T. (QC)

Xuefeng L. (NY)

Mary Y. (NY)

Quoi Ha P. (NY)

Jamie D. (MI)

Mei Hua J. (NY)

Peng Z. (NY)

Jinchai L. (NY)

Choy Kim C. (NY)

Yoke Peng C. (NY)

Sichantha P. (ON)

Lan D. (NY)

Foong Lin C. (NY)

Choy Yin L. (NY)

Aziz Z. (NY)

Yoke Lian W. (NY)

Wilella S. & Aaron S. (MD)

Timothy C. (HI)

Sheng Y. (NY)

Chanlyna Lor E. (MN)

Ming X. (NY)

Choon Weng T. (NY)

Chanthy S. (AR)

Fu J. (NY)

Qiao Ping J. (NY)

Heyu Z. (NY)

Dyna O. (CA)

Bunnaroath S. (CA)

Anbao L. (NY)

Quoi Nghi P. (NY)

Xi Z. (NY)

Kwing Kui Y. (NY)

Kayla T. (CA)

Laurie E. (FL)

Xiaoming H. (NY)

Pik Leng C. (NY)

Heng Meng K. (NY)

Roberta B. & Kenneth B. (OR)

Maggie H. (MI)

This lists consists of those who have increased their cumulative OV over the prior Qualification Period (June 2018 – May 2019) by at least 25,000. Please help us congratulate them!

Tenzin K. (NY)

Shihe L. (NY)

Hung W. (NY)

Ke X. (NY)

Long C. (NY)

Yilang Z. (NY)

Huiyong G. (NY)

Benhao D. (NY)

Paiyi S. (NY)

Yuyuan F. (NY)

Tenzin D. (NY)

Bunnaroath S. (CA)

Joseph A. (NY)

Ruitan Z. (NY)

Sarah L. (NH)

Wenbo L. (NY)

Tianci H. (NY)

Lanfen Z. (NY)

Xinfeng L. (NY)

Seechompoo M. (NH)

Shanmei C. (NY)

Danli X. (NY)

Richard Sophorn K. (CA)

Meixia Z. (NY)

Xiaoqiang Z. (Y)

Xuesong Z. (NY)

Lihua C. (NY)

Jinmin L. (NY)

Piaofan C. (NY)

Chenxi F. (NY)

Ingrid V. (QC)

Sing C. (NY)

Jianmin T. (NY)

Kimjuly L. (TX)

Xiaohua X. (NY)

Jie S. (NY)

Thavypharany N. (AR)

Yaohui C. (NY)

Su C. (NY)

Tracey G. & David G. (MD)

Jiahui H. (NY)

Alesa E. & David E. (IN)

Yonglin L. (NY)

Haichao L. (NY)

Shiwei L. (NY)

Tongya C. (NY)

Minghua W. (NY)

Li S. (NY)

Zhuoye Z. (NY)

Yan L. (NY)

Shuo Z. (NY)

Jianguo M. (NY)

Lili W. (NY)

Bev H. (MD)

Mirian P> (CA)

Hang H. (NY)

Siyuan L. (NY)

Libo J. (NY)

Xiangning L. (NY)

Xuping H. (NY)

Mary Ellen A. (NY)

Dayong W. (NY)

Xianxing F. (NY)

Yiping W. (NY)

Yang C. (NY)

Xiaolong Z. (NY)

Yunguang I. (NY)

Chuan T. (NY)

Victoria A. (QC)

Shuai Z. (NY)

Wuquan J. (NY)

Anfu W. (NY)

Jianye Y. (NY)

Weize G. (NY)

Mengjie W. (NY)

Qichen L. (NY)

Jingjing Z. (NY)

Featured Shaklee Star Success Story

morgananddevanklein

Morgan and Devan K.
Fitness studio owners Morgan and Devan had been approached by lots of supplement companies. But in Shaklee they found a company they could trust and products they felt comfortable sharing with their clients.

X
Send this to a friend
I thought you might like this...

https://events.shaklee.com/shaklee-stars/